ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Digital Content + Marketing ประสบการณ์ 20 ปี
  • TikTok Expert 1 ใน 5 ของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกจาก TikTok Thailand
  • LINE Certified Coach for business ปี 2022
  • เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจ SME ในการทำการตลาดออนไลน์ ด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูลเจ้าของธุรกิจ คู่แข่ง ก่อนแนะนำเครื่องมือทำการตลาดที่เหมาะสม
  • เชี่ยวชาญการใช้ LINE OA กับ Myshop เพื่อสร้างยอดขายได้จริง
  • เข้าร่วมโครงการ TikTok Uni และได้รับคัดเลือกไปขึ้นในหน้าแรกของ TikTok ในหมวดธุรกิจ
สอนเจ้าของธุรกิจ ทำโฆษณา TikTok for Business
สอน TikTok Marketing ให้กับทีมขาย Isuzu ปราจีนบุรี
สอน TikTok Marketing ให้กับทีมขายรถยนต์ ของ Isuzu